Digital Hub Denmark

Intro

Intro

DIGITAL HUB DENMARK

Danmark skal have et spirende og attraktivt digitalt vækstmiljø. Derfor har regeringen, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark i fællesskab besluttet at etablere Digital Hub Denmark. Digital Hub Denmark skal forbinde det digitale økosystem af virksomheder, forskere, tech-iværksættere og studerende om udviklingen af nye digitale produkter, services og forretningsmodeller, samt tiltrække talenter og investeringer til Danmark. Det skal blandt andet gøres gennem udbud af virksomhedschallenges, pilotprojekter, vidensudveksling og international markedsføring.

Sammen skaber vi et attraktivt digitalt vækstmiljø

Indhold

Indhold

SÅDAN BIDRAGER DIGITAL HUB DENMARK

DIGITAL PLATFORM der forbinder virksomheder, iværksættere og forskere gennem udbud af projekter og virksomhedschallenges

NATIONALT CENTER FOR FORSKNING I DIGITALE TEKNOLOGIER der understøtter udviklingen af det digitale fagområde i Danmark og bidrager til tværdisciplinær forskning

KONFERENCER OG FORSØGSPROJEKTER der bidrager til at styrke kommerciel anvendelse af data og nye digitale teknologier i udviklingen af nye services og forretningsmodeller

INTERNATIONAL MARKEDSFØRING for at øge synligheden af Danmark som attraktivt digitalt vækstmiljø

 

Læring
Markedsføring
Big Data
Internet of Things
Baggrund

Baggrund

HVORFOR DIGITAL HUB DENMARK?

Udviklingen inden for kunstig intelligens, Big Data, og Internet of Things går rigtig stærkt i disse år, og det kalder på en ambitiøs indsats, hvis Danmark skal realisere visionen om at være digital frontløber i Europa.

Virksomheder og talenter tiltrækkes bl.a. af et attraktivt digitalt vækstmiljø, hvor der udvikles nye og værdiskabende løsninger, nye vækstvirksomheder og nye forretningssucceser. Med Digital Hub Denmark er målet netop at understøtte og styrke det digitale vækstmiljø i Danmark ved at styrke samarbejdet på tværs af virksomheder, forskere og tech-iværksættere.

Organisering

Organisering

EN FÆLLES INDSATS

Digital Hub Denmark er et offentligt-privat samarbejde mellem regeringen, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.

Digital Hub Denmark etableres som selvstændig forening. Til hubben tilknyttes desuden et Advisory Board bestående af bl.a. repræsentanter fra erhvervslivet, der skal være med til at forankre hubben på tværs af dansk erhvervsliv. Derudover vil Digital Hub Denmark søge et bredt samarbejde med øvrige aktører i en fælles indsats for at styrke det danske, digitale vækstmiljø.

 

Læs mere i Strategi for Danmarks digitale vækst

Stiftende partnere

Stiftende partnere

Dansk Erhverv
Dansk Industri
Finans Danmark
Uddannelses og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Erhvervsministeriet