Indhold

SÅDAN BIDRAGER DIGITAL HUB DENMARK

DIGITAL PLATFORM der forbinder virksomheder, iværksættere og forskere gennem udbud af projekter og virksomhedschallenges

NATIONALT CENTER FOR FORSKNING I DIGITALE TEKNOLOGIER der understøtter udviklingen af det digitale fagområde i Danmark og bidrager til tværdisciplinær forskning

KONFERENCER OG FORSØGSPROJEKTER der bidrager til at styrke kommerciel anvendelse af data og nye digitale teknologier i udviklingen af nye services og forretningsmodeller

INTERNATIONAL MARKEDSFØRING for at øge synligheden af Danmark som attraktivt digitalt vækstmiljø

 

Læring
Markedsføring
Big Data
Internet of Things